Badanie zdolności muzycznych

Bez tytułukklZapraszamy na nie dzieci w wieku 4 – 19 lat.
Badanie ma na celu określenie mocnych i słabych stron w rozwoju muzycznym dziecka, a także sprawdzenie czy wykorzystuje ono obecnie cały swój muzyczny potencjał.
Zdolności muzyczne to wiele aspektów – u młodszych dzieci badamy zdolności tonalne i rytmiczne (których poziom nie musi być taki sam, ani nawet zbliżony do siebie!).
U starszych dzieci badamy aspekt tonalny (melodia, harmonia), rytmiczny (tempo, metrum) oraz wrażliwość muzyczną.

Uwaga: Wykonanie badania zdolności muzycznych nie jest warunkiem podjęcia nauki w ALLEGRETTO!
Nie pomoże także wybrać instrumentu dla dziecka.
Jeżeli chcesz zapisać dziecko na zajęcia – lecz potrzebujesz upewnić się że ma ono muzyczną gotowość do podjęcia nauki – być może lepiej umówić konsultację z nauczycielem lub lekcję próbną. Wynik badania zdolności pokazuje nam jakie są możliwości dziecka (potencjał, talent, oraz prognozy dotyczące osiągnięć dziecka w przyszłości – ułatwia także nauczycielowi zaplanowanie pracy z nim dla osiągnięcia jak najlepszych korzyści), natomiast konsultacja z nauczycielem – co dziecko już potrafi i czy ma gotowość by rozpocząć naukę na wybranym poziomie.

Dwukrotnie w ciągu roku: w październiku/listopadzie oraz w maju przeprowadzamy badania zdolności muzycznych u wszystkich naszych uczniów. Są one wskazówką dla nauczyciela jak indywidualizować pracę z dzieckiem.

O czym mówi nam wynik badania zdolności muzycznych?

Jeżeli zdecydują się Państwo wykonać badanie zdolności muzycznych – otrzymają Państwo jego wyniki w formie centylowej (dotyczy dzieci powyżej 5 r.ż.). Na przykład: wynik 79 centyl oznacza, że 78% dzieci w tej grupie wiekowej będzie miało niższe zdolności, a 11% – wyższe zdolności od badanego dziecka.

Ponadto wyniki w postaci norm centylowych pokazują w jakim przedziale znajduje się dziecko:

  • 99-90 zdolności bardzo wysokie
  • 70-89 zdolności wysokie
  • 30-69 zdolności średnie
  • 10-29 zdolności niskie
  • 1-9 zdolności bardzo niskie

Jakie badania mamy w ofercie?

Najpopularniejsze testy zdolności rozwijających się to badania przeznaczone dla dzieci w wieku 5–10 lat. To dwa spotkania, każde trwa pół godziny. Podczas pierwszego z nich zbadamy zdolności tonalne (melodia, harmonia) dziecka, a podczas drugiego, tydzień później, sprawdzimy zdolności rytmiczne. Narzędzie, którym się posłużymy, to Test Zdolności Muzycznych IMMA (bądź w przypadku 5-latków: PMMA) autorstwa Edwina Eliasa Gorodna, profesora University of California w stanie Kolumbia.

Profesor Gordon poświęcił kilkadziesiąt lat na badanie zdolności muzycznych u dzieci i stworzenie takiej koncepcji uczenia muzyki, która jest najskuteczniejsza i odpowiada indywidualnym potrzebom każdego dziecka. Testy PMMA i IMMA to bardzo wiarygodne narzędzia, ich rzetelność i trafność zostały potwierdzone naukowo.

Wyniki badania wraz z rekomendacjami będą gotowe około 10 dni po zakończeniu testu. Zaprosimy wtedy dziecko wraz z rodzicami na ich omówienie. Otrzymają Państwo profil zdolności muzycznych dziecka, wraz ze wskazówkami do dalszej pracy, by wykorzystać mocne strony malucha i pozwolić mu rozwinąć te trochę słabsze. Na kuyhyuiżyczenie przeprowadzimy też krótkie badanie umiejętności dziecka, które odpowie nam na pytanie, jaką część swojego muzycznego potencjału dziecko obecnie wykorzystuje.

Cena badania to 120 zł. Usługa ta jest nieodpłatna dla naszych uczniów, posiadających karnet na dowolne zajęcia. Zostanie ono także powtórzone po semestrze i roku nauki, by zobaczyć postępy dziecka i efekty jego kształcenia.

Młodszym dzieciom zalecamy wykonanie  Testu AUDIE przeznaczonego dla 3,5-4-latków. Test wraz z instrukcjami do samodzielnego wykonania przez rodziców wypożyczamy Państwu do domu. Po dostarczeniu nam arkusza odpowiedzi dziecka przedstawimy Państwu rekomendacje. Cena badania to 50 zł.

Dzieciom najstarszym, 10-19 lat rekomendujemy wykonanie Testu MAP (Music Aptitude Profile). To bardzo zaawansowane narzędzie, na jego wykonanie trzeba przeznaczyć 3×50 minut, lub 7×25 minut. Cena badania to 260 zł (lub 130 zł w przypadku jednoczesnego zgłoszenia na wspólny termin badania 2-4 dzieci. W przypadku zgłoszenia 5-9 osób cenę ustalamy indywidualnie). Badanie ma formę pisemną i wykonanie go w grupie dzieci nie wpływa w żaden sposób na jakość uzyskanego wyniku.

 

Więcej informacji na temat zdolności muzycznych u dzieci można znaleźć tutaj: https://szkolamuzyki.wroclaw.pl/zdolnosci-muzyczne/


UWAGA: Jeżeli potrzebują Państwo konsultacji w sprawie zapisu dziecka na zajęcia muzyczne w ALLEGRETTO
doradzamy najpierw kontakt telefoniczny z sekretariatem i umówienie się na rozmowę (spotkanie z dzieckiem i rodzicami). W tym przypadku nie ma konieczności wykonania testu zdolności muzycznych, służy on bowiem przygotowaniu zaleceń dotyczących budowania programu nauczania dla danego dziecka. Badanie takie będzie wykonane u wszystkich naszych uczniów w październiku/listopadzie, a następnie w maju.

Zapisz dziecko na zajęcia online!

Przejdź do formularza

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Pozostałe zajęcia, które prowadzimy w Allegretto