Zapisy do szkoły muzycznej

Etapy rekrutacji

1
Etap
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej.
2
Etap
Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkanie rodziców i dzieci z kadrą szkoły.
3
Etap
Proponujemy cykl 2-3 próbnych zajęć (terminy do ustalenia).
4
Etap
Wspólnie z dzieckiem i rodzicami wybieramy najlepszy dla dziecka instrument.
5
Etap
Ustalamy dogodne terminy zajęć indywidualnych i grupowych.

Dane rodzica/opiekuna

Dane do zapisu do szkoły muzycznej

Preferowane dni tygodnia na lekcje w szkole muzycznej
Preferowana pora dnia
Preferowane dni i godziny na pierwsze spotkanie informacyjne