ALLEGRETTO rekrutuje! Dołącz do naszego zespołu!

W związku z dynamicznym rozwojem szkoły poszukujemy do współpracy osób na stanowiska:

Prosimy o wysyłanie CV na adres email: biuro@szkolamuzyki.wroclaw.pl

Urszula Polak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Autorska Szkoła Muzyki Allegretto z siedzibą przy ul. Serbskiej 3c; 51-111 WROCŁAW; NIP: 727-262-58-58 informuje, że: 


1. jest Administratorem podanych danych osobowych 
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych podanych w aplikacji.
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa pracy,
podanie danych jest konieczne, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wzięcie udziału w rekrutacji
5. Osoba, która kandyduje do pracy ma prawo do:
-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez prowadzonej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb innych rekrutacji przez okres 1 roku, z tym, że zgodę tą może cofnąć w każdym czasie.