Badanie zdolności muzycznych

Bez tytułukklZapraszamy na nie dzieci w wieku 6–10 lat. To dwa spotkania, każde trwa pół godziny. Podczas pierwszego z nich zbadamy zdolności tonalne (melodia, harmonia) dziecka, a podczas drugiego, tydzień później, sprawdzimy zdolności rytmiczne. Narzędzie, którym się posłużymy, to Test Zdolności Muzycznych IMMA autorstwa Edwina Eliasa Gorodna, profesora University of California w stanie Kolumbia.

Profesor Gordon poświęcił kilkadziesiąt lat na badanie zdolności muzycznych u dzieci i stworzenie takiej koncepcji uczenia muzyki, która jest najskuteczniejsza i odpowiada indywidualnym potrzebom każdego dziecka. Test IMMA to bardzo wiarygodne narzędzie, jego rzetelność i trafność zostały potwierdzone naukowo.

Wyniki badania wraz z rekomendacjami będą gotowe około 10 dni po zakończeniu testu. Zaprosimy wtedy dziecko wraz z rodzicami na ich omówienie. Otrzymają Państwo pełen profil zdolności muzycznych dziecka, wraz ze wskazówkami do dalszej pracy, by wykorzystać mocne strony malucha i pozwolić mu rozwinąć te trochę słabsze. Na kuyhyuiżyczenie przeprowadzimy też krótkie badanie umiejętności dziecka, które odpowie nam na pytanie, jaką część swojego muzycznego potencjału dziecko obecnie wykorzystuje.

Cena badania to 100 zł. Usługa ta jest nieodpłatna dla naszych uczniów, posiadających karnet na dowolne zajęcia*. Zostanie ono także powtórzone po semestrze i roku nauki, by zobaczyć postępy dziecka i efekty jego kształcenia.

*Testy Gordona obejmują dzieci w wieku 3,5-10 lat. Test AUDIE przeznaczony jest dla dzieci 3,5-4-letnich, test PMMA przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-8 lat, natomiast test IMMA przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6–10 lat.

UWAGA: Jeżeli potrzebują Państwo konsultacji w sprawie zapisu dziecka na zajęcia muzyczne w ALLEGRETTO doradzamy najpierw kontakt telefoniczny z sekretariatem i umówienie się na rozmowę (spotkanie z dzieckiem i rodzicami). W tym przypadku nie ma konieczności wykonania testu zdolności muzycznych, służy on bowiem przygotowaniu zaleceń dotyczących budowania programu nauczania dla danego dziecka. Badanie takie będzie wykonane u wszystkich naszych uczniów w październiku, a następnie w maju.

Zapisz dziecko na zajęcia online!

Przejdź do formularza

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Pozostałe zajęcia, które prowadzimy w Allegretto