Roczny Kurs Gordonowski

 

Do kogo skierowane są warsztaty?

Pedagodzy

Nauczyciele szkół i przedszkoli

Osoby zainteresowane tematyką warsztatów

Tematy, które poruszamy na warsztatach

1
sesja
Kształtowanie zdolności muzycznych i rozwijanie umiejętności dzieci w wieku 0-9 lat;
2
sesja
Metody i formy realizacji procesu uczenia się muzyki przez dziecko w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym
3
sesja
Sekwencje uczenia się w muzyce
4
sesja
Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna, audiacja właściwa
5
sesja
Wykorzystanie koncepcji Edwina E. Gordona w przedszkolu;
6
sesja
Solfeż tonalny i rytmiczny
7
sesja
Nauka improwizacji muzycznej i tworzenia muzyki przez dziecko
8
sesja
Uczenie gry na instrumentach muzycznych w sposób kreatywny – wprowadzenie
9
sesja
Badanie zdolności muzycznych dzieci od 4 do 18 lat

Zobacz, jak przebiegają warsztaty

Kurs obejmuje 9 zjazdów, 9 webinariów oraz zajęcia praktyczne – łącznie odbędą się 174 godziny szkoleniowe. Dodatkowo, organizator zapewnia możliwość odbycia praktyk w Autorskiej Szkole Muzyki ALLEGRETTO.

Zajęcia będą odbywać się w grupie maksymalnie 20-osobowej.
UWAGA! Minimalna ilość osób, by kurs się odbył wynosi 15 osób.

Szczegółowy harmonogram kursu:

9 zjazdów x 14 h = 126 h
9 webinariów x 2 h =18 h
30 h praktyk – samodzielne prowadzenie grupy z przedziału wiekowego 0-10 lat (dziennik praktyk)

 

Terminy zajęć stacjonarnych:

17-18.10.2020

21-22.11.2020

12-13.12.2020

09-10.01.2021

20-21.02.2021

20-21.03.2021

17-18.04.2021

08-09.05.2021

12-13.06.2021

Terminy mogą ulec zmianie tylko w sytuacji losowej, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest:

  • zdanie egzaminu (teoria + praktyka)
  • 30 godzin praktyk (przedstawienie dziennika praktyk i rozmowa o nich)
  • frekwencja na zajęciach na poziomie min 70%
  • uiszczenie opłaty

 

Zapisy:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, udział w telefonicznej rozmowie rekrutacyjnej oraz po otrzymaniu wyników rekrutacji wpłata wpisowego (600 zł) w ciągu 14 dni od otrzymania wyniku. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona

Formularz rejestracyjny: Zgłoszenia na Kurs Gordonowski

Prowadząca warsztaty

mgr sztuki Urszula Polak

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyrygentka chórów dziecięcych, pierwszy na Dolnym Śląsku certyfikowany specjalista - instruktor zajęć muzycznych wg nowatorskiej koncepcji Edwina Eliasa Gordona, członkini Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz The Gordon Institute for Music Learning, uczestniczka wielu międzynarodowych warsztatów i seminariów gordonowskich, z wykształcenia nauczyciel muzyki i rytmiki.

Najbliższe warsztaty rozpoczną się 17 października 2020 we Wrocławiu!

174
Liczba godzin
2400
Cena warsztatów (zł)
20
liczba dostępnych miejsc

Cena kursu: 2400zł (w tym 600 zł wpisowego).

 

Istnieje możliwość wpłaty w ratach:

1 rata: 2400 zł, – 20.09.2020 (w tym 600 zł wpisowego, płatne w ciągu 14 dni od otrzymania wyników rekrutacji);
2 raty po 900 zł w terminach 20.09.2020 oraz 20.01.2020 + wpisowe*;
4 raty po 480 zł w terminach 20.09.2020, 20.11.2020, 20.01.2021, 20.03.2021 + wpisowe*;

10 rat po 215 zł w terminach 20.09.2020, 20.10.2020, 20.11.2020, 20.12.2020, 20.01.2021, 20.02.2021, 20.03.2021, 20.04.2021, 20.05.2021, 20.06.2021 + wpisowe*

* opłata wpisowa 600zł, płatne w ciągu 14 dni od otrzymania wyników rekrutacji.

Wpłaty za udział w kursie nie podlegają zwrotowi. Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku nie przyjęcia uczestnika na kurs z powodu braku miejsc – opłata zostanie zwrócona na konto.

Zapisz się na warsztaty już teraz!

Przejdź do formularza

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Pozostałe warsztaty, które mogą Cię zainteresować