Teoria uczenia się muzyki autorstwa Edwina Eliasa Gordona

Program zajęć, oparty na solidnych podstawach naukowych, gwarancją skuteczności

Prof. Edwin Elias Gordon to amerykański psycholog muzyki. Kilkadziesiąt lat poświęcił na to, aby zbadać, w jaki sposób dzieci uczą się muzyki i jak prowadzić z nimi zajęcia, aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

Stworzył więc wiele eksperymentalnych grup, w których obserwował dzieci, stymulując je muzycznie w różny sposób i zauważył, że dziecko uczy się muzyki bardzo podobnie do sposobu, w jaki uczy się swojego języka ojczystego!

Najpierw, przez pierwszy rok życia, tylko słucha swojego języka, później uczy się wypowiadać pierwsze słowa. Z muzyką jest podobnie. Dziecko, które nie miało okazji się z nią osłuchać, nie zacznie poprawnie jej wykonywać. Nie można od takiego dziecka wymagać, aby od razu zaczęło śpiewać. To tak samo, jakby wymagać od dziecka, które nie słyszało nigdy słowa w języku polskim, aby od razu wypowiadało się (bądź recytowało wiersze) w tym języku.

Podobnie jest z nauką gry na instrumencie – odbywać się może dopiero wtedy, kiedy dziecko jest już osłuchane z muzyką, samo poprawnie i czysto śpiewa.

Szkolenia gordonowskie, kursy online, podręczniki gordonowskie dla uczniów i nauczycieli: http://www.instytutgordonowski.pl