Najlepszy wiek na naukę muzyki

Kiedy najlepiej rozpocząć naukę muzyki? Jak najwcześniej. Można zacząć już w okresie prenatalnym, jednak na pewno nie później niż ok. 5. roku życia. Zdolności muzyczne (i nie tylko te) kształtują się bowiem tylko do ukończenia przez dziecko 9. roku życia.

  • Wykorzystujemy plastyczność mózgu dziecka, by jak najpełniej rozwinąć jego zdolności.
  • Im wcześniej dziecko zaczyna uczyć się muzyki, tym to dla niego łatwiejsze.
  • Dzięki zajęciom zwiększa się pojemność mózgu dziecka, co w późniejszej edukacji przyniesie wiele korzyści (np. podczas nauki języków obcych czy matematyki).

Jak wyglądają zajęcia?

Instruktor śpiewa i rytmizuje dla dzieci, wchodząc z nimi w muzyczną interakcję. Piosenki i rytmiczanki zostały pozbawione warstwy słownej, aby uczestnicy skupiali się tylko na muzyce.

Dlaczego? Bardzo często maluch (uczony metodami tradycyjnymi), który chce się pochwalić znajomością piosenki, w domu jest w stanie tylko skandować, recytować jej tekst. Słowa są dzieciom bliższe niż warstwa muzyczna, zapamiętują więc najpierw to, co jest dla nich łatwiejsze, ignorując melodię.

Zajęcia polegają na dostarczeniu dzieciom jak najbogatszych doświadczeń muzycznych – słuchają więc piosenek w różnych skalach (durowe, molowe, w skalach cygańskich, góralskich itp.), różnym charakterze (np. skocznym, spokojnym) oraz różnym – często egzotycznym i nietypowym – rytmie. Im bogatsze będą doświadczenia słuchowe dziecka, tym bogatszy będzie później jego repertuar. Znów posłużę się analogią do nauki języka – im więcej słów mówionych przez dorosłych dziecko usłyszy, tym więcej będzie samo używać.