Informacje o Instytucie

Instytut Gordonowski powstał z potrzeby propagowania osiągnięć wybitnego pedagoga i psychologa muzyki Edwina Eliasa Gordona, który dzięki wieloletnim badaniom szczegółowo opisał m.in. proces rozwijania zdolności muzycznych i umiejętności u dzieci. Efekty pracy w oparciu o koncepcję Gordona są mierzalne i są to działania niezwykle skuteczne. Instytut wspiera muzyków, nauczycieli i rodziców przeprowadzając autorskie warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, a także roczny kurs gordonowski.