Informacje przed pierwszymi zajęciami dla najmłodszych

 1. Na zajęciach dzieci mają przestrzeń na spontaniczną reakcję, NIE należy ich zmuszać do reagowania na muzykę. Lepiej jest nie robić nic, niż np. wykonywać ruchy za dziecko – jego rączkami lub nóżkami (takie dzieci często się zniechęcają i buntują: nikt nie lubi być do czegoś zmuszany).
 2. Chcąc pomóc dziecku rozwijać się muzycznie, warto samemu dawać dobry przykład (dzieci uczą się poprzez naśladownictwo). Dlatego zapraszamy rodziców do aktywnego udziału w zajęciach. Można np.:
  • śpiewać razem z instruktorem krótsze lub dłuższe fragmenty piosenek (gdy już sami je poznamy)
  • poruszać się rytmicznie do muzyki (także RAZEM z dzieckiem – np. kołysząc je)
  • samemu reagować w odpowiedzi na muzykę (efekt dobrego przykładu)
 3. Nie należy stresować się udziałem w zajęciach lub przymusem śpiewania – takiego przymusu nie ma. Rodzice także mają przestrzeń na dowolne reakcje, natomiast niepotrzebny stres udzieli się maluchowi.
 4. Nie należy poprawiać dziecka, ani przymuszać go do poprawnej reakcji na muzykę.
 5. Słuchanie muzyki śpiewanej przez instruktora nie wymaga pełnej koncentracji na jej treści – dziecko, które np. chodzi po sali czy skubie dywan w kącie także dobrze słyszy i odbiera muzykę. Często takie dzieci zaskakują rodziców, śpiewając fragmenty piosenek w domu lub w samochodzie, w drodze powrotnej z zajęć. Instruktorowi przeszkadza tylko hałas czy nadmierne bieganie dzieci po sali.
 6. Bardzo prosimy rodziców o nieużywanie słów – nierozmawianie między sobą w czasie zajęć i w miarę możliwości niemówienie do dziecka – to bardzo rozprasza i wybija maluchy z myślenia muzycznego. Zarówno instruktor, jak i rodzic używa na zajęciach słów tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne.
 7. Zajęcia składają się z fragmentów muzycznych (piosenki, rytmiczanki) i z krótkich fragmentów ciszy. Jest to przestrzeń na myślenie muzyczne dziecka. Raz jeszcze podkreślam – nie należy wtedy przymuszać dziecka do reakcji – ona ma miejsce w głowie i o to właśnie chodzi.