Etapy uczenia się muzyki przez dziecko

Najpierw dziecko powinno się osłuchać (śpiewamy dziecku, a nie z nim). Im bardziej różnorodnej muzyki słucha maluch, tym lepiej. Jeżeli chcemy, żeby dziecko nauczyło się śpiewać, musimy sami mu  śpiewać. Nagrania muzyki instrumentalnej to nie wszystko.

Następny krok w nauce muzyki to naśladowanie dorosłych i próby śpiewania własnych melodii. Pomimo że te melodie zazwyczaj różnią się od tego, co wykonuje dorosły, jest to bardzo ważny etap. U  dzieci, które rozpoczynają proces akulturacji (osłuchiwania się z muzyką) dopiero w wieku szkolnym, ten etap może potrwać dłużej.

Dopiero dziecku, które jest osłuchane z muzyką oraz samo swobodnie i czysto śpiewa, a także improwizuje, można próbować pokazywać, w jaki sposób czytać zapis nutowy. Najpierw należy czytać muzykę, która jest dziecku znana ze słyszenia.

Nauka pisania nut oraz teorii muzyki powinna nastąpić na samym końcu.

Na czym polegają więc zajęcia?

Na pewno wszyscy Państwo uczyli się muzyki w szkole. Być może nawet część z Państwa umie grać na jakimś instrumencie.

Kiedy dziecko wróci do domu z pierwszych zajęć, zapewne zauważą Państwo, że jest uczone w sposób zupełnie odmienny, niż robi się to w innych szkołach. Niektóre terminy będą nowe, a niektóre znane wyrazy zostaną użyte w innym znaczeniu.

Będziemy recytować rytmiczanki, śpiewać motywy, tworzyć zakończenia melodii. Będziemy śpiewać, poruszać się rytmicznie w rytm makrobitów, a później grać ze słuchu, rozwijając pamięć muzyczną i zdolność improwizacji. Przez pierwsze lata dzieci nie poznają nut, ale za to będą swobodnie śpiewać i improwizować, będziemy tworzyć i wykonywać muzykę ze zrozumieniem. Nauczą się komponować własne piosenki i utwory. Poznają różnorodne style muzyczne (w pierwszym roku nauki dzieci grają już boogie i utwory jazzowe). Niewprowadzanie zbędnej teorii to ogromny atut zajęć zgodnych z koncepcją Gordona.

Za pomocą ćwiczeń ruchowych rozwiniemy również znacznie poczucie rytmu. Dzieci doskonale wyczuwają makro- i mikrobity (większe i mniejsze jednostki metryczne) i potrafią wykonać zaskakująco trudne przebiegi rytmiczne.

Całość zajęć zostanie indywidualnie zaprojektowana dla każdej grupy, pod kątem zdolności muzycznych każdego dziecka, które uczestniczy w zajęciach. Pozwoli to na osiągnięcie optymalnych rezultatów i naukę w przyjemnej, kameralnej atmosferze!